Är det lite mycket nu? 

I måndags skrev jag om hur sjukfrånvaron för chefer, på grund av psykisk ohälsa, har tredubblats de sista fem åren. Vi behöver göra något åt denna trend, på flera olika nivåer!

Samhället i sig har ett ansvar för att se till att ha bra rutiner och behandlingar för om man känner att arbetet och livet tillsammans börjar bli för mycket, att man börjar få fysiska och/eller psykiska symtom från stress och erbjuda hjälp och stöd innan och efter man hamnar i en sjukskrivning. Och om man väl hamnar där så finns det tyvärr väldigt stora förbättringsmöjligheter för att kunna möta dem som tampas med psykisk ohälsa och stress.  

Många arbetsgivare börjar göra insatser och nosa på hälsofrämjande insatser för att motarbeta en utveckling som man exempelvis fångar upp i en medarbetarundersökning eller tidiga trender i stigande sjukfrånvaro. Mycket mer kan dock göras och jag hävdar att tid investerad i att skapa en sund organisationskultur och arbetsprocesser som inte är individberoende, är ett måste för att kunna skapa sundare arbetsplatser.

Sen kommer vi till vad man kan göra ur individperspektivet: Hur kan jag ta mer ansvar för att se till att jag mår bra? Syrgasmaskliknelsen är något jag hör vitt omkring mig men vi måste ju faktiskt göra något annorlunda och inte bara prata om det. Jag vill hjälpa fler att ge sig själva bättre förutsättningar och har därför satt samman denna korta, gratiskurs som jag kallar ”Första hjälpen för stressade”. Den är till för dig som kanske börjat skämta lite om Alzheimers light eller som känner att det är lite mycket nu. Du får tillgång till den genom att klicka på länken och anmäla dig. Ta hand om dig!

Kommentera gärna: