Det är något sjukt i Sverige

En ny statistiksammanställning i Chefshälsorapporten från Previa visar att antalet sjukdagar på grund av psykisk ohälsa på sex år har gått från 28 till 78 sjukdagar per 100 chefer och år. Hårdast drabbade är kvinnor i chefsposition även om ett visst trendbrott ses från 2019, men till gengäld så ökade sjukskrivningarna för män i chefsposition. Sjukfrånvaron på grund av psykosociala besvär ökar mer än någon annan kategori och har gått från 49 till 113 dagars sjukdagar per år.
 
Vad beror då detta på? Orsakerna kan vara många och kan inte alltid återfinnas endast på arbetet men dagens arbetsliv har ändrats bara sedan Previa började mäta 2014. Digitaliseringen gör att gränserna mellan privat- och arbetsliv suddas ut och flexibiliteten innebär att man kan arbeta varsomhelst, närsomhelst och i stort sett hur mycket som helst. Kraven på dagens chefer är höga- höga krav på effektivitet, tillgänglighet samt ofta höga förväntningar att leverera kring högt satta (och kanske otydliga) mål både från medarbetare och ledning. Resultatet blir en chef som har svårt att leva upp till kraven från sig själv, sina medarbetar och sin ledning och som till slut, duckar under för stressen och arbetsbelastningen. (Källa:
Previas Chefshälsorapporten 2019)
 
Jag är en siffra i Previas statistik. För snart två år sedan blev jag sjukskriven pga jag under allt för lång tid hade pressat och stressat alldeles för mycket. Jag var i en ansvarsfylld roll med mycket utvecklingsmöjligheter och -friheter, ledarskap på distans och en ”can do”-attityd som genomsyrade hela koncernen. Där fanns inget ”stopp” och man blev aldrig klar, precis som i så många andra jobb. Jag upplevde att jag till slut satt med åtminstone två heltidstjänster tills hjärnan och kroppen en dag sa ”STOPP”.

Tillfrisknandet har varit en lång resa med många tankar om hur man kan göra saker och ting annorlunda. För vi måste göra något annorlunda, vi måste ändra perspektiv på hur vi leder och fördelar arbete, hur vi mäter värde och framgång och framför allt- ändra perspektiv på vilken kultur vi vill ha i arbetslivet och hur vi hjälper varandra att sätta gränser och jobba smartare, istället för mer. Detta är anledningen till varför Changing Perspective finns, för att bidra till att vi tillsammans bygger mer hållbara och hälsofrämjande arbetsplatser med en hög grad av engagemang, lönsamhet och innovationsförmåga. Kontakta mig om ni vill veta mer om hur!

Kommentera gärna: