Att ändra perspektiv

Changing Perspective startades med en stark önskan om att kunna bidra till en mer hållbar värld där fler mår bättre. Namnet kommer från en tro på att vi behöver ändra perspektiv på vad vi värdesätter när det gäller arbete och näringsliv, hur vi organiserar oss samt hur vi använder de mänskliga resurserna i arbetslivet. Att ändra perspektiv är lättare sagt än gjort men om vi ska kunna bidra till en hållbar värld så måste även vi som människor vara hållbara. 

I takt med att sjukskrivningstalen ökat i Sverige och västvärlden, där färre ska bidra till att försörja fler och där vi står inför att behöva göra en kompetensväxling för att kunna anpassa oss till framtidens arbetsmarknad, är det ett faktum att vi behöver tänka om och ändra perspektiv för att kunna ha ett hållbart och välfungerande samhälle även i framtiden. Finns det ett annat sätt att driva innovativa och  ekonomiskt framgångsrika organisationer där människor känner sig engagerade och mår bra?

Jag tror att genom att fokusera på att bygga organisationskultur som både stärker affärsfokus samt hållbarhet hos medarbetarna kan vi bidra till bättre arbetsplatser, mer välmående och högre innovations-förmåga vilket ju leder till högre lönsamhet. 
Med hållbarhet menar jag att allt fler människor lever och arbetar på ett sätt som lockar fram deras mod, engagemang, kreativitet  och bidrar till att allt fler når deras fulla potential. 

de globala målen

Changing Perspective arbetar i enlighet med och en strävan för att nå de globala målen för hållbar utveckling, främst med hänvisning till:

  • Mål 3 God hälsa och välbefinnande
  • Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vi behöver vara hållbara människor och medarbetare för att kunna bidra till en hälsosam och hållbar utveckling, att bidra med innovationskraft samt hållbar ekonomisk tillväxt. 

Vision & Mission

Min vision är att skapa en modig, medkännande och hållbar värld - inifrån och ut! Jag gör detta genom att hjälpa människor ändra perspektiv och utveckla sig själv, sina liv och organisationer till det bättre, så att vi kan skapa en bättre värld för oss alla! 

Min mission är att hjälpa fler organisationer att skapa hållbara organisationer med förståelse för hur engagemang, innovation och lönsamhet hänger samman. Genom att skapa mer förståelse kring hur vi kommunicerar, engagerar och motiverar oss, vill jag kunna bidra till att vi kan arbeta smartare, innovativare och må bättre! 

Värdegrund

Min värdegrund består i nyfikenhet, kreativitet, engagemang och hållbarhet.

Min naturliga nyfikenhet som jag använder för att ödmjukt utforska individer, strukturer, mönster och förhållningssätt för att förstå nuläget och se hur jag som coach och konsult kan bidra till att de utmanas och utvecklas i önskad riktning.
 
Kreativitet är viktigt för mig i aspekten att jag vill bidra till att hitta nya lösningar på gamla problem, så att vi inte bara fortsätter göra mer av det som tidigare inte har fungerat.
 
Engagemang skapas genom delaktighet, gemensamt mål och samskapande. Därför är jag involverande, inlyssnande och framåtsträvande då vi tillsammans skapar hållbara organisationer.
 
Hållbarhet är otroligt viktigt för mig då vi måste få förutsättningar att vara hållbara individer, kunna arbeta på ett hållbart sätt och på så sätt bidra till att skapa hållbara verksamheter- först då kan vi bidra till att skapa en hållbar värld!