Ibland kan det vara svårt att själv sätta fingret på vad det är som skaver i organisationen, teamet eller i en själv. Min uppgift som konsult är att hjälpa dig och din organisation att komma fram till vad kärnan i utmaningen är samt hur vi tillsammans kan göra något för att vända utmaningen till en möjlighet.

Hur utmaningen ser ut för just dig och din organisation tar vi reda på genom att göra en förstudie som kan bestå av t.ex. undersökningar, intervjuer och workshops. Därefter lägger vi tillsammans en plan för hur vi tar nästa steg. Beroende på organisation, team och individ ser lösningen olika ut men min erfarenhet säger mig att det ofta är inom nedanstående områden som vi landar i, på ett eller annat sätt.

kommunikation & samarbete

Kommunikation är grunden i allt vi gör. Oavsett om du arbetar som chef, sjuksköterska, kundservicemedarbetare eller produktionsledare så kräver arbete att vi kan förmedla och förstå information. Utan god kommunikation kan det inte finnas något gott samarbete, utan gott samarbete kan det inte skapas goda resultat. Att lära sig att kommunicera effektivt och på så sätt skapa ett gott samarbete innebär att förstå sig själv, förstå andra och förstå hur man kan anpassa sitt beteende och sin kommunikation för att skapa effektivare samarbeten. 

ledarskap

Ledarskap, självledarskap, agilt ledarskap, tillitsbaserat ledarskap- varianterna av ledarskap verkar vara oändliga och verkar bara fler och fler. I grunden handlar ledarskap om att först och främst att kunna leda dig själv på ett framgångsrikt sätt, både privat och professionellt. När du är en bra ledare för dig själv ökar även möjligheten för att du kan bli en bra ledare för andra d.v.s att andra låter sig ledas av dig. Viktiga pusselbitar i detta är att  utveckla ditt sätt att kommunicera, agera samt skapa tillit och engagemang. 

Hållbarhet- inifrån och ut!

Sjukskrivningstalen i Sverige p.g.a stressrelaterad psykisk ohälsa har ökat med 359% mellan åren 2010-2017 . Så många som en tredjedel av sysselsatta svenskar rapporterar att  de någon gång varit borta från arbetsplatsen p.g.a. följderna av för hög arbetsbelastning. Symtomen är bland annat problem med minne, koncentration och tankeförmåga, huvudvärk och sömnstörningar. Vi behöver hjälpa medarbetare att utveckla sin förmåga att stresshantera och tillsammans skapa arbetsplatser med fokus på hälsofrämjande kulturer och strukturer. På så sätt skapar vi engagerade och motiverade medarbetare som kan och vill bidra till den fortsatta utvecklingen av organisationen. 

coachning

Ibland är det svårt att ställa sig själv de riktigt nytänkande och kloka frågorna. Är det så att du eller någon av dina medarbetare behöver få hjälp med att förbättra sitt självledarskap, förbättra sin kommunikation, sin stresshantering eller hitta att sin nya karriär? Då är coaching ett bra alternativ! En coach hjälper till att hitta svaren, kraften och motivationen till förändring inom individen själv med hjälp av en rad nyfikna frågor samt väl beprövade tekniker och övningar. En coach hjälper sin klient att fokusera framåt, se hinder och möjligheter och ta fram en handlingplan för att på ett hållbart sätt arbeta mot önskat läge.